Këmbimi valutor për ditën e sotme

10 Tetor, 2017 Kursi zyrtar i këmbimit Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") llogaritet sipas Udhëzimit "Mbi mënyrën e llogaritjes së "fiksit" të kursit të këmbimit të lekut,...
Page 152 of 153...150151152153